We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 31

Група 31
Добрива

    Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) кров тварин товарної позиції 0511;

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім зазначених у примітках 2 (а), 3 (а), 4 (а) або 5, наведених нижче; або

(c) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних елементів, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позиції 3824; оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або в упаковки, як передбачено у товарній позиції 3105:

(а) товари, які відповідають тому чи іншому опису, який наведений нижче:

(1) нітрат натрію з домішками або без них;

(2) нітрат амонію з домішками або без них;

(3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками або без них;

(4) сульфат амонію з домішками або без них;

(5) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату амонію;

(6) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату магнію;

(7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений маслом;

(8) сечовина (карбамід) з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин, зазначених у пункті 2 (а);

(с) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2(а) або 2(b), у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами;

(d) рідкі добрива, що складаються з продуктів, зазначених у пунктах 2 (а) (2) або 2 (а) (8), або суміші цих продуктів у водних або аміачних розчинах.

3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(а) товари, які відповідають тому чи іншому опису, який наведений нижче:

(1) основний шлак;

(2) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені (кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі більшій, ніж необхідно для вилучення домішок;

(3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

(4) гідроортофосфат кальцію із вмістом не менш як 0,2 мас. % фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

(b) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пункті 3 (а), без урахування граничного вмісту фтору;

(с) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пунктах 3 (а) або 3 (b), без урахування граничного вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(а) товари, які відповідають тому чи іншому опису, який наведений нижче:

(1) необроблені природні калійні солі (наприклад карналіт, каініт та сильвін);

(2) хлорид калію з домішками або без них, за винятком зазначеного у примітці 1 (с);

(3) сульфат калію з домішками або без них;

(4) сульфат калію-магнію з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних продуктів, зазначених у примітці 4 (a).

5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без них, а також суміші цих речовин повинні включатися до товарної позиції 3105.

6. У товарній позиції 3105 термін “інші добрива” означає лише продукти, що використовуються як добрива із вмістом як основного компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Загальні положення

    Ця група включає більшість продуктів, які звичайно використовують як природні або штучні добрива.

З іншого боку до цієї групи не включаються продукти, які покращують, але не удобрюють грунт, такі як:

(а) вапно (товарна позиція 2522);

(b) мергель і перегній (які містять або не містять у природному вигляді невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору або калію) (товарна позиція 2530);

(с) торф (товарна позиція 2703).

До цієї групи також не включаються рідкі препарати з поживними мікроелементами, які додаються до насіння, листя або грунту, допомагають проростанню насіння та росту рослин. Вони можуть містити невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору та калію, але не як основні складові (наприклад, товарна позиція 3824).

До цієї групи також не включаються сприятливі для росту рослин компости, основані на торфі та сумішах торфу і піску або торфу і глини (товарна позиція 2703), а також суміші з ґрунту, піску, глини та інші (товарна позиція 3824). Усі ці продукти можуть містити невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Новости