We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 80

Група 80

Олово і вироби із нього

    Примітки:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплющені круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом, можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім просто обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) “профілі” — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані шляхом формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) “дріт” — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” і “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини;

(d) “плити, стрічки, листи та фольга” — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 8001), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не більше однієї десятої частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

(e) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

    Примітка до товарних підпозицій:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) “олово нелеговане” — метал, який містить за масою не менш як 99 % олова, за умови, що вміст за масою вісмуту або міді не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

    Інші елементи

Елемент Граничний вміст, за масою, %
Bi вісмут 0,1
Cu мідь 0,4

(b) “олов’яні сплави” — металеві сплави, вміст олова в яких за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(і) загальний вміст за масою інших елементів перевищує 1 %; або

(іі) вміст за масою вісмуту або міді дорівнює або не менше граничних величин, наведених у таблиці.

Загальні положення

До цієї групи включаються олово та його сплави і деякі вироби з них.

У промислових масштабах олово видобувається з оксидних руд, головним мінералом яких є каситерит (чи олов’яний камінь). Ці руди розглядаються в товарній позиції 2609; вони можуть залягати у вигляді жил або розсипів.

Основні етапи видобування олова такі:

(I) Збагачення руди мокрим способом або подрібненням і флотацією.

(II) Обробка оксиду олова прожарюванням, магнітною сепарацією або кислотами чи іншими розчинниками для видалення домішок, таких як сірка, миш’як, мідь, свинець, залізо і вольфрам.

(III) Відновлення очищеного оксиду коксом для одержання сирого (чорнового) олова.

(IV) Очищення чорнового олова за допомогою різних процесів, які дозволяють одержати метал високої чистоти.

Олово також регенерується з відходів білої жерсті шляхом хлорування чи електролітичної обробки, або переплавлянням олов’яних відходів і брухту. Ці процеси регенерації також дають можливість одержати олово високої чистоти.

Чисте олово являє собою сріблисто-білий і дуже блискучий метал. Він не має високої пластичності, але піддається деформуванню в холодному стані, легко плавиться і дуже м’який (хоча твердіше, ніж свинець). Олово легко піддається литтю, куванню, прокатуванню або екструзії.

Олово дуже стійке до атмосферної корозії, але піддається дії концентрованих кислот.

Олово переважно використовується для лудіння інших недорогоцінних металів, особливо чорних металів (наприклад, для виготовлення білої жерсті, особливо для консервної промисловості), і для створення сплавів (бронзи і т.п.). У чистому вигляді або в сплавах воно використовується для виробництва апаратури, труб і трубопроводів для харчової промисловості; перегінних кубів; рефрижераторів; промислових резервуарів, баків і т.п.; для пайки у вигляді стрижнів, дроту і т.п.; у декоративних виробах і столових приладах (наприклад, у вигляді сплаву олова зі свинцем); в іграшках; органних трубах і т.п. Воно також використовується у вигляді фольги або гнучких труб.

    Основні сплави олова, які можуть бути розглянуті в цій групі, відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу) такі:

(1) Сплави олово-свинець, використовувані, наприклад, як м’які припої на основі олова; для виготовлення олов’яних виробів; у виробництві іграшок; для визначених вимірників ємності.

(2) Сплави олово-сурма зазвичай містять мідь (наприклад, “британський метал”), використовувані для виготовлення столових приладів, підшипників і т.п.

(3) Сплави олово-свинець-сурма, іноді містять мідь (наприклад, антифрикційні сплави на основі олова), використовувані для виготовлення литих виробів (особливо підшипників) і для прокладок.

(4) Сплави олово-кадмій іноді також містять цинк, використовувані як антифрикційні метали.

До цієї групи включаються:

(А) Необроблене олово, а також олов’яні відходи і брухт (товарні позиції 8001 та 8002).

(B) Вироби, одержувані переважно прокатуванням або екструзією необробленого олова товарної позиції 8001 (товарні позиції 8003 – 8007); олов’яні порошки і луска (товарна позиція 8007).

(C) Труби, трубки і фітинги до них та інші вироби товарної позиції 8007, яка охоплює всі інші вироби з олова, крім виробів, описаних у Примітці 1 до Розділу XV, включених у групу 82 чи 83 або згадувані більш конкретно в іншому місці Класифікації.

Продукти і вироби з олова можуть піддаватися різним видам обробки для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу. Ці види обробки описані наприкінці Загальних положень до групи 72 і не впливають на класифікацію виробів.

Класифікація багатокомпонентних виробів наведена наприкінці Загальних положень до Розділу XV.

Новости