We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 79

Група 79
Цинк і вироби з нього

    Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплющені круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) “профілі” — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) “дріт” — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” і “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини;

(d) “плити, листи, стрічки та фольга” — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7901), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7905 включаються серед інших (inter alia) плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(e) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

   Примітка до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “цинк нелегований” — метал, який містить за масою понад 97,5 % цинку;

(b) “цинкові сплави” — металеві сплави, вміст цинку в яких за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що загальний вміст за масою цих елементів перевищує 2,5 %;

(c) “цинковий пил” — пил, одержаний конденсацією парів цинку з вмістом сферичних частин меншого розміру, ніж частина цинкових порошків. Не менш як 80 % за масою цинкового пилу проходить крізь сито з вічком 63 мкм. Вміст металевого цинку у пилу повинен перевищувати 85 %.

Загальні положення

   До цієї групи включаються цинк, цинкові сплави і деякі вироби з них.

Цинк одержують переважно із сульфідної руди (цинкова обманка або сфалерит), хоча використовуються також карбонатна і силікатна руди (смітсоніт, геміморфіт та ін.) (див. Пояснення до товарної позиції 2608).

У всіх випадках руда спочатку збагачується, а потім випалюється або кальцинується для одержання оксиду цинку (у разі сульфідних і карбонатних руд) або безводного силікату цинку (у разі силікатних руд). Цинк виділяють з цих речовин за допомогою термічного відновлення або (крім силікатних руд) електролізом.

(I) Термічне відновлення здійснюється шляхом нагрівання оксиду чи силікату цинку в присутності коксу в закритій реторті. Температура нагрівання забезпечує випаровування цинку, який осаджується в конденсаторах, де велика частина металу збирається у вигляді технічного цинку. Цей забруднений цинк може використовуватися безпосередньо для гальванізації або може бути очищений різними методами.

Деяка кількість забрудненого цинку може також осаджуватися в подовженнях реторти у вигляді дуже дрібного порошку, відомого як цинковий пил або голубий порошок.

Сучасна модифікація процесу заснована на безперервному відновленні оксиду цинку та осадженні цинку у вертикальних ретортах. Такий процес дає дуже чистий метал, придатний для одержання сплавів для лиття під тиском.

(II) Електроліз. Оксид цинку розчиняється в розведеній сірчаній кислоті. Одержаний розчин сульфату цинку ретельно очищається для видалення кадмію, заліза, міді та ін. і потім піддається електролізу для одержання особливо чистого цинку.

Цинк одержують також переплавленням цинкових відходів і брухту.

Цинк являє собою голубувато-білий метал, який за відповідної температури можна прокочувати, волочити, штампувати, екструдувати і т.п., а також легко відливати. Він має добру корозійну стійкість при атмосферних впливах і тому використовується в будівництві (наприклад, для покрівлі) і для створення захисних покриттів на інших металах, особливо на чорних металах (наприклад, за допомогою гарячого оцинкування, електроосадження, дифузійного цинкування, фарбування або розпилення).

Цинк використовується також для одержання сплавів; багато з яких (наприклад, латунь) містять інші метали в переважної кількості, проте, нижче наводяться основні цинкові сплави, які відповідно до Примітки 5 до Розділу XV розглядаються в цій групі:

(1) Сплави цинк-алюміній зазвичай з домішками міді або магнію, використовують для лиття під тиском, особливо для частин автомобілів (корпус карбюратора, решітки радіатора, приладова дошка та ін.), для частин велосипедів (педалі, корпус динамо та ін.), для радіодеталей, деталей холодильників і ін. Сплави цих же металів використовуються для одержання листів, більш міцних, ніж зі звичайного цинку, пресового інструмента і як аноди для катодного захисту (аноди, що витрачаються), використовувані для захисту трубопроводів, конденсаторів, холодильників і т.п. від корозії.

(2) Сплави цинк-мідь (сплави для ґудзиків) для лиття, штампування та ін. Див. Примітки 1 (а) і 1(b) до товарних підпозицій стосовно відмінностей між цинком і цинковими сплавами.

Ця група включає:

(А) Технічний і необроблений цинк, відходи і брухт (товарні позиції 7901 та 7902).

(B) Цинковий пил, порошки та луску (товарна позиція 7903).

(C) Вироби, що виготовляються переважно прокатуванням, волочінням або екструзією необробленого цинку, що включаються до товарної позиції 7901 (товарні позиції 7904 та 7905).

(D) Труби, трубки і фітинги та вироби, що входять до товарної позиції 7907, яка охоплює всі інші цинкові вироби, крім тих, які згадуються в Примітці 1 до Розділу XV або включаються до групи 82 чи 83 або які більш конкретно розглядаються в іншому місці Класифікації.

Вироби з цинку можуть піддаватися різним видам оброблення для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу та ін. Цими видами оброблення зазвичай є ті, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72 і не впливають на класифікацію виробів.

Класифікація багатокомпонентних виробів подана в Загальних положеннях до Розділу XV.

Новости