We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 78

Група 78

Свинець і вироби з нього

    Примітки:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплющені круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) “профілі” — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) “дріт” — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини;

(d) “плити, листи, стрічки та фольга” — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7801), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або не закругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7804 включаються серед інших (inter alia) плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

    Примітка до товарних підпозицій:

  1. У цій групі термін “рафінований свинець” означає метал, який містить за масою не менш як 99,9 % свинцю, за умови, що вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент Граничний вміст,
за масою, %
Аg срібло 0,02
Аs миш’як 0,005
Ві вісмут 0,05
Са кальцій 0,002
Сd кадмій 0,002
Сu мідь 0,08
залізо 0,002
S сірка 0,002
Sb сурма 0,005
Sn олово 0,005
Zn цинк 0,002
Інші (наприклад Те) (для кожного з них) 0,001

Загальні положення

До цієї групи включаються свинець та його сплави і деякі вироби з них.

Свинець переважно видобувається з галеніту, природного сульфіду свинцю, який часто містить срібло. Роздроблена руда після збагачення за допомогою флотації зазвичай піддається випалюванню або спіканню, а потім відновлюється під час плавлення. Під час випалювання або спікання сульфід переважно перетворюється в оксид; під час плавлення оксид відновлюється у свинець за допомогою коксу в присутності флюсу. При цьому виходить чорновий або нерафінований свинець, який містить ряд домішок, і часто містить срібло. Потім цей свинець, як правило, піддається додатковому очищенню для одержання свинцю високої чистоти.

Свинець також може бути одержаний переплавлянням свинцевих відходів і брухту.

Свинець являє собою важкий блакитно-сірий метал, який відрізняється високою пластичністю, легкоплавкістю і м’якістю (на ньому залишається слід від легкого натискання нігтем). Він характеризується стійкістю до впливу більшості кислот (наприклад, сірчаної чи соляної) і внаслідок цього використовується в обладнанні хімічних підприємств.

Через низьку температуру плавлення свинець легко легується іншими елементами. Основні свинцеві сплави, які можуть включатися в цю групу відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до Розділу XV), такі:

(1) Сплави свинець-олово, використовувані, наприклад, у м’яких припоях на свинцевій основі, у свинцево-олов’яних покриттях та у вигляді фольги для упакування чаю.

(2) Сплави свинець-сурма-олово, використовувані для типографського набору та в антифрикційних підшипниках.

(3) Сплави свинець-миш’як, використовувані для виготовлення свинцевого дробу.

(4) Сплави свинець-сурма (твердий свинець), використовувані для куль, акумуляторних пластин і т.п.

(5) Сплави свинець-кальцій, свинець-сурма-кадмій, свинець-телур.

До цієї групи включаються:

(А) Необроблений свинець, свинцеві відходи і брухт (товарні позиції 7801 та 7802).

(B) Вироби, переважно одержувані прокатуванням або пресуванням необробленого свинцю товарної позиції 7801 (товарні позиції 7804 та 7806); свинцеві порошки та луска (товарна позиція 7804).

(C) Труби, трубки і фітинги (товарна позиція 7806) та вироби, що включаються до товарної позиції 7806, яка охоплює всі інші вироби зі свинцю, крім виробів, описаних у Примітці 1 до Розділу XV, включених у групу 82 чи 83 або згаданих більш конкретно в іншому місці Класифікації.

Продукти і вироби зі свинцю можуть бути піддані різним видам оброблення для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення переважно ті ж, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію товарів.

Класифікація багатокомпонентних виробів наведена в Загальних положеннях до Розділу XV.

Новости