We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 76

Група 76

Алюміній і вироби з нього

    Примітки:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплющені круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) “профілі” — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) “дріт” — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” і “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини;

(d) “плити, стрічки, листи та фольга” — плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7601), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7606 і 7607 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

    Примітки до товарних підпозицій:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “алюміній нелегований” — метал, який містить за масою не менш як 99 % алюмінію, за умови, що вміст за масою будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент Граничний вміст,
за масою, %
Fе+Sі (залізо плюс кремній) 1,0
Інші елементи(1) (для кожного з них) 0,1(2)
(1) До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній, марганець, нікель, цинк (Сг, Сu, Мg, Мn, Ni, Zn).
(2) Масова частка міді понад 0,1 %, але не більш як 0,2 %, припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %.

(b) “алюмінієві сплави” — металеві сплави, в яких вміст алюмінію за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(і) вміст за масою принаймні одного з інших елементів або вміст заліза з кремнієм, узятих разом, перевищує граничні розміри, наведені у таблиці, або

(іі) загальний вміст інших елементів перевищує за масою 1 %.

  1. Незважаючи на Примітку 1 (с) до цієї групи, у товарній підпозиції 7616 91 термін “дріт” відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті в бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають найбільший розмір поперечного перерізу не більш як 6 мм.

Загальні положення

До цієї групи включаються алюміній та його сплави і деякі вироби з них.

Алюміній переважно одержують з бокситів, які являють собою гідратований оксид алюмінію (див. Пояснення до товарної позиції 2606). Перша стадія видобування складається з перетворення бокситів у чистий оксид алюмінію (глинозем). Для цього руда кальцинується (випалюється) і потім обробляється гідроксидом натрію до одержання розчину алюмінату натрію; потім проводиться фільтрація для видалення нерозчинних домішок (оксиду заліза, кремнезему і т.п.). Після цього алюміній осаджується з розчину у вигляді гідроксиду алюмінію, який кальцинується (випалюється) з утворенням чистого оксиду алюмінію у вигляді білого порошку. Проте гідроксид алюмінію та оксид алюмінію включаються в групу 28.

На другій стадії метал видобувається електролітичним відновленням оксиду алюмінію, розчиненого в розплавленому кріоліті (останній являє собою натрієво-алюмінієвий фторид, але він діє лише як розчинник). Цей електроліз відбувається у ваннах, футерованих вуглецевими (графітовими) блоками, які відіграють роль катода; графітові стрижні використовуються як аноди. Алюміній осаджується на дні ванн, звідки він потім викачується. Потім він відливається в блоки, зливки, білети, сляби, ваєрбарси (заготовки для виробництва дроту і сутунки) і т.п., що відбувається зазвичай після рафінування. Повторюючи електроліз, можна домогтися одержання алюмінію, майже повністю чистого.

Алюміній може також бути одержаний обробленням деяких інших руд, таких як лейцит (подвійний силікат алюмінію та калію), шляхом переплавляння алюмінієвих відходів і брухту або переробленням залишків (шлаку, дросу і т.п.).

Алюміній являє собою блакитно-білий метал, який відрізняється особливою легкістю. Він дуже пластичний, легко піддається прокатуванню, волочінню, куванню, штампуванню, а також литтю і т.п. Як і інші м’які метали, алюміній також дуже добре піддається екструзії та литтю під тиском. У сучасній практиці він піддається пайці. Алюміній – прекрасний провідник тепла та електрики і дуже добрий відбивач. Оскільки оксидна плівка, що природно утворюється на його поверхні, захищає метал, її часто створюють штучно більшої товщини за допомогою анодирування або хімічного оброблення; під час цих процесів поверхня іноді забарвлюється.

Твердість, міцність і т.п. алюмінію можуть бути значно збільшені легуванням іншими елементами, такими як мідь, магній, кремній, цинк чи марганець. Деякі сплави можуть бути поліпшені шляхом загартування під час старіння. Ці процеси можуть відбуватися під час відпускання (штучному старінні).

    Основні алюмінієві сплави, що класифікуються в цій групі відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до Розділу XV), такі:

(1) сплави алюміній-мідь. Ці алюмінієві сплави мають низький вміст міді;

(2) сплави алюміній-цинк-мідь;

(3) сплави алюміній-кремній (наприклад, “алпакс”, “силумін”);

(4) сплави алюміній-марганець-магній;

(5) сплави алюміній-магній-кремній (наприклад, “алмелек”, “алдрей”);

(6) сплави алюміній-мідь-магній-марганець (наприклад, “дюралюміній”);

(7) сплави алюміній-магній (наприклад, “магналіум”);

(8) сплави алюміній-марганець;

(9) сплави алюміній-цинк-магній.

Більшість з цих сплавів може також містити невеликі кількості заліза, нікелю, хрому і т.п.; вони часто позначаються комерційними назвами, які змінюються залежно від країни-виробника.

Завдяки особливим властивостям алюміній та його сплави мають широке застосування: у літако-, автомобіле- та суднобудуванні; у будівництві; у пристроях залізничної чи трамвайної мережі; в електротехніці (наприклад, кабелі (троси)); для всіх типів контейнерів (резервуари і цистерни всіх розмірів, бочки для транспортування, барабани і т.п.); у побутових приладах чи кухонному обладнанні; для одержання фольги і т.п.

До цієї групи включаються:

(А) Необроблений алюміній, відходи і брухт (товарні позиції 7601 та 7602).

(B) Алюмінієві порошки і луска (товарна позиція 7603).

(C) Вироби, зазвичай одержувані прокатуванням, екструзією, волочінням або куванням необробленого алюмінію товарної позиції 7601 (товарні позиції 7604 – 7607).

(D) Різні вироби, віднесені до товарних позицій 7608 – 7615, та інші вироби, які включаються до товарної позиції 7616, що охоплює всі інші алюмінієві вироби, крім виробів, включених у групу 82 або 83 чи більш конкретно розглянуті в іншому місці Класифікації.

Вироби, одержані спіканням алюмінію і глинозему, являють собою металокераміку і не включаються в цю групу (товарна позиція 8113).

Вироби з алюмінію часто піддаються різним видам оброблення для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу, для захисту від корозії і т.п. Ці види оброблення зазвичай відповідають процесам, перерахованим наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів.

Класифікація багатокомпонентних виробів, особливо готових виробів, подана в Загальних положеннях до Розділу XV.

Новости