We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 75

Група 75

Нікель і вироби з нього

    Примітки:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) “профілі” — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) “дріт” — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрат), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” і “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини;

(d) “плити, листи, стрічки та фольга” — плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7502), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінений прямокутний”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7506 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби з поперечним перерізом у вигляді прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

    Примітки до товарних підпозицій:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “нікель нелегований” — метал, який містить сумарно за масою принаймні не менш як 99 % нікелю з кобальтом за умови, що:

(і) вміст кобальту за масою не перевищує 1,5 % та

(іі) вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент Граничний вміст, за масою, %
Fe Залізо 0,5
О Кисень 0,4
Інші елементи (для кожного з них) 0,3

(b) “нікелеві сплави” — металеві сплави, в яких вміст нікелю за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(і) вміст кобальту за масою перевищує 1,5 %;

(іі) вміст за масою принаймні одного з інших елементів перевищує граничний вміст, наведений у таблиці; або

(ііі) загальний вміст інших елементів, крім нікелю і кобальту, за масою перевищує 1 %.

  1. Незважаючи на положення до примітки 1 (с) до цієї групи, у підпозиції 7508 10 термін “дріт” відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

Загальні положення

До цієї групи включаються нікель та його сплави і деякі вироби з них.

Нікель являє собою відносно твердий сірувато-білий метал з температурою плавлення 1453 °C. Він є феромагнетиком, відрізняється ковкістю, пластичністю, міцністю, а також стійкістю до корозії та окиснення.

Нікель переважно використовується у виробництві багатьох сплавів, особливо у виробництві легованої сталі, для покриття інших металів зазвичай методом електролітичного осадження і як каталізатор у багатьох хімічних реакціях. Необроблений чистий нікель також широко використовується на хімічних підприємствах. Крім того, нікель та його сплави використовуються для карбування монет.

До цієї групи відповідно до положень Примітки 5 до Розділу XV включаються такі основні сплави нікелю:

(1) Сплави нікель-залізо. Сюди включаються сплави, використовувані в тросах підвідних човнів, осердях індукційних котушок, магнітних екранах і т.п., внаслідок їхньої високої магнітної проникності та низького гістерезису.

(2) Сплави нікель-хром або нікель-хром-залізо. Сюди включаються різні промислові сплави, які мають високу міцність і добру опірність до окиснення за високих температур, а також стійкістю до багатьох корозійних середовищ. Ці матеріали застосовуються для нагрівальних елементів в електронагрівальних приладах, а також для таких виробів, як муфелі і реторти, використовувані для термооброблення сталі та інших металів, або у вигляді труб і трубок для високотемпературних хімічних чи нафтохімічних процесів. У цю групу входять також особливі сплави, відомі як “жароміцні сплави”, що використовуються у разі потреби високої міцності за підвищених температур, а саме: переважно в турбінах літаків, в яких з них виготовлені лопатки і лопаті, у камерах згоряння, у перехідних секціях і т.п. Часто ці сплави містять молібден, вольфрам, ніобій, алюміній, титан і т.п., які підвищують міцність сплаву на нікелевій основі.

(3) Сплави нікель-мідь. Ці сплави, які, крім корозійної стійкості, мають високу міцність, використовуються, наприклад, для валів і кріпильних елементів пропелерів, а також у насосах, клапанах, трубопроводах та інших видах обладнання, яке піддається дії деяких мінеральних чи органічних кислот, лугів і солей.

До цієї групи включаються:

(А) Нікелеві штейни, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю, необроблений нікель, відходи нікелевого виробництва і брухт (товарні позиції 7501 – 7503).

(B) Нікелеві порошки і луска (товарна позиція 7504).

(C) Вироби, зазвичай одержувані прокатуванням, куванням, витяганням або екструзією необробленого нікелю, що включається до товарної позиції 7502 (товарні позиції 7505 та 7506).

(D) Труби, трубки і фітинги (товарна позиція 7507) та аноди для гальваностегії та інші вироби товарної позиції 7508, що містить у собі всі вироби з нікелю, крім тих, які описані в Примітці 1 до Розділу XV або відносяться до групи 82 чи 83 або названі ще де-небудь у Класифікації.

Продукти і вироби з нікелю можуть піддаватися різним видам оброблення для поліпшення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення зазвичай аналогічні тим, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів (див., проте, спеціальний випадок анодів для гальваностегії (товарна позиція 7508)).

Класифікація багатокомпонентних виробів подана в Загальних положеннях до Розділу XV.

Новости