We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 74

Група 74

Мідь і вироби з неї

    Примітки:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “мідь рафінована” — метал з масовою часткою міді не менш як 99,85% або метал з масовою часткою міді не менш як 97,5 % за умови, що вміст будь-якого з інших елементів не перевищує граничного вмісту, визначеного у таблиці:

    Інші елементи

Елементи Граничний вміст, за масою, %
Аg срібло 0,25
Аs миш’як 0,5
Сd кадмій 1,3
Сr хром 1,4
Мg магній 0,8
Рb свинець 1,5
S сірка 0,7
Sn олово 0,8
Те телур 0,8
Zn цинк 1,0
Zr цирконій 0,3
Інші елементи (для кожного з них) 0,3

До інших елементів належать, наприклад, А1, Ве, Со, Fе, Мn, Ni, Sі;

(b) “мідні сплави” — металеві сплави, крім нерафінованої міді, в яких мідь домінує за масою над кожним з інших елементів за умови, що:

(і) масова частка хоча б одного з інших елементів перевищує граничний вміст, зазначений у таблиці, або

(іі) загальна масова частка інших елементів становить понад 2,5%;

(с) “лігатури” — сплави з масовою часткою міді серед інших елементів понад 10 %, які не піддаються деформуванню у холодному стані і використовуються переважно як домішки у виробництві інших сплавів або як дезоксиданти чи десульфуранти, або для інших аналогічних цілей у кольоровій металургії. Однак фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % включається до товарної позиції 2848;

(d) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом, можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із “зміненим прямокутним перерізом”) перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також литих або спечених виробів, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Литі заготовки (ваєрбарси), що були загострені або оброблені на кінцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад, для волочіння дроту або труб, слід відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;

(е) “профілі” — вироби катані, пресовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів, литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(f) “дріт” — вироби катані, тягнуті, пресовані або волочені, згорнуті у бухти, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” і “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи “видозмінений прямокутний”) перевищує одну десяту частину їх ширини;

(g) “плити, листи, стрічки та фольга” — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7403), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини,

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7409 і 7410 включаються, серед інших (intеr alia), плити, листи, стрічки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(h) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають незмінну товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або з фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

  1. У цій групі терміни означають:

(а) “сплави на основі міді та цинку (латуні)” — сплави міді та цинку з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, то:

цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;

за наявності нікелю його масова частка не повинна перевищувати 5% (див. сплави на основі міді, нікелю, цинку (нейзильберу) та

за наявності олова його масова частка не повинна перевищувати 3% (див. сплави на основі міді та олова (бронзи);

(b) “сплави на основі міді та олова (бронзи)” — сплави міді та олова з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, а олово перевищує за масою кожен з цих елементів, за винятком випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3%, масова частка цинку може бути більша, ніж масова частка олова, але не перевищувати 10%;

(с) “сплави на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)” — сплави міді, нікелю та цинку з іншими елементами або без них.

Масова частка нікелю дорівнює 5 % або більше (див. сплави на основі міді та цинку (латуні);

(d) “сплави на основі міді та нікелю” — сплави міді та нікелю з іншими елементами або без них, але у будь-якому разі з масовою часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші елементи, нікель перевищує за масою кожен з цих елементів.

Загальні положення

До цієї групи включаються мідь та її сплави, а також деякі вироби з них.

Мідь одержують з різних руд (див. Пояснення до товарної позиції 2603), а також з металу, що знаходиться в природному стані, або видобувають з відходів і брухту.

Мідь видобувають з сульфідних руд пірометалургійним переробленням. При цьому розмелена і збагачена руда випалюється, коли потрібно видалити надлишок сірки, і потім плавиться в печах для одержання мідного штейну.

У деяких випадках збагачена руда плавиться в завислому стані в печах з повітряним чи кисневим дуттям (так звана “зависла плавка”) без попереднього випалювання.

Мідний штейн обробляється в конвертері для максимального видалення заліза і сірки та одержання “чорнової міді” (названа так тому, що має шорстку поверхню). Чорнова мідь рафінується у відбивній печі для одержання міді вогневого рафінування і, якщо потрібно, може бути піддана надалі електролітичному рафінуванню.

Для оксидних руд, а також для деяких інших руд і шламів застосовується гідрометалургійний процес (вилуговування) (див. Пояснення до товарної позиції 7401).

Мідь – дуже ковкий і пластичний матеріал. Після срібла вона є кращим провідником тепла та електрики. У чистому стані вона застосовується, зокрема, у вигляді дроту для електричних кіл, у вигляді котушок або пластин як холодильні елементи, але переважно вона використовується для виробництва сплавів.

Відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу) до сплавів на основі міді, класифікованих разом з міддю, відносяться:

(1)”Сплави на основі міді і цинку (латунь)” (див. Примітку (1) (а) до підпозицій) з різним співвідношенням у них міді і цинку, наприклад, звичайна латунь, використовувана для різних цілей; латунь золотистого кольору (томпак), використовувана для виготовленні біжутерії та галантерейних товарів.

Мідно-цинкові сплави, що містять невелику кількість інших елементів, утворюють спеціальні латуні з характерними властивостями. Спеціальні латуні включають високоміцну латунь (часто відому як марганцевиста бронза), використовувану в суднобудуванні, а також свинцеву латунь, залізну латунь, алюмінієву латунь і кремнієву латунь.

(2)”Сплави на основі міді та олова (бронза)” (див. Примітку 1 (b) до підпозицій), які іноді містять інші елементи, що надають сплаву особливі властивості. Бронзи включають бронзу для карбування монет; тверду бронзу для зубчастих коліс, підшипників або інших частин машин; метал для дзвонів; бронзу для художнього лиття; свинцювату бронзу, використовувану для підшипників; фосфористу бронзу (розкиснену бронзу), використовувану для виготовлення пружин і тонкої металевої сітки для фільтрів, сит і т.п.

(3)”Сплави на основі міді, нікелю і цинку (нейзильбер)” (див. Примітку 1 (c) до підпозицій) мають високу корозійну стійкість і міцність. Вони використовуються переважно в телекомунікаційному устаткуванні (серед іншого (inter alia), у телефонному устаткуванні); серед інших галузей застосування можна відзначити використання в частинах інструментів, мітчиках та високоякісних металовиробах, ковзних з’єднувальних елементах, різних деталях електротехнічної промисловості, таких як клеми, пружини, з’єднувачі, штепсельні розетки і т.п., прикраси та архітектурні металеві деталі, а також у хімічному і харчовому устаткуванні. Деякі з цих сплавів застосовуються також для виготовлення столових приладів і т. п.

(4)”Сплави на основі міді і нікелю (купронікелі)” (див. Примітку 1 (d) до підпозицій) часто містять невелику кількість алюмінію або заліза. Вони являють собою ряд сплавів, що відрізняються корозійною стійкістю до морської води, і тому вони широко застосовуються в морській справі або суднобудуванні, зокрема, для охолоджувачів або трубопроводів, а також для карбування монет чи виготовлення електричних резисторів (електроопори).

(5)”Алюмінієва бронза” складається переважно із міді з алюмінієм і застосовується в тих галузях техніки, де вимагаються високі міцністні властивості, корозійна стійкість і твердість.

(6)”Берилієва мідь” (іноді відома як берилієва бронза) складається переважно із міді з берилієм і, завдяки її твердості, високій міцності і корозійній стійкості, використовується для різноманітних пружин, ливарних форм для пластмас, як зварювальні електроди та для устаткування, що не іскрить.

(7)”Мідно-кремнієвий сплав” складається переважно з міді і кремнію і відрізняється високою міцністю та корозійною стійкістю. Використовується, зокрема, для виробництва резервуарів, болтів і кріпильних елементів.

(8)”Хромиста мідь” переважно використовується для зварювальних електродів.

До цієї групи включаються:

(А)Штейни та інші проміжні продукти металургійного виробництва міді, а також необроблена мідь, мідні відходи і брухт (товарні позиції 7401 – 7405).

(B)Мідні порошки і лусочки (товарна позиція 7406).

(C)Вироби, одержані переважно прокатуванням, екструзією (тисненням), волочінням або куванням міді товарної позиції 7403 (товарні позиції 7407 – 7410).

(D)Різні вироби, описані в товарних позиціях 7411 – 7418, та інші вироби товарної позиції 7419, що охоплюють всі інші вироби з міді, крім виробів, описаних у Примітці (1) до Розділу XV, а також включених у групу 82 або 83 чи більш конкретно названі де-небудь у Класифікації.

Продукти і вироби з міді часто піддаються різним видам оброблення для поліпшення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення зазвичай є такими ж, що описані в Загальних положеннях до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів.

Класифікація багатокомпонентних виробів, особливо готових виробів, наведена в Загальних положеннях до Розділу XV.

Новости