We are always
here to help

Получить консультацию

Ввезення на митну територію України транспортних засобів: зміни з 1 липня!

02.07.2019

З 01.07.2019 р. постановою Кабміну від 15.05.2019 р. № 535 заборонено ввезення на митну територію України транспортних засобів позицій 8702-8704 згідно з УКТ ЗЕД, що походять з Російської Федерації.

Для довідки

Відповідно до частини першої та другої ст. 36 Митного кодексу України (далі — Митний кодекс) визначено, що країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом.

Ст. 43 Митного кодексу передбачено, що документами, що підтверджують країну походження товару, є сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару. Країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про походження товару.

Сертифікат про походження товару — це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару.

Декларація про походження товару — це письмова заява про країну походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару (заява про країну походження товару може містити такий запис «country of origin», «herkunftsland», «pays d’origine», «pais de origen», «paese di origine» тощо).

Якщо в органу доходів і зборів є підстави для підозри в тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України, то документ, що підтверджує країну походження товару, має подаватися обов’язково (частина друга ст. 44 Митного кодексу).

Додатково відповідно до п. 3 ст. 1 Кодексу у разі якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Міжнародними договорами про вільну торгівлю, укладеними Україною з країнами Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), Чорногорією, Канадою визначено, що крім сертифікату про походження товару, як документ, що підтверджує походження імпортованого товару, можуть подаватись інші документи про походження товару.

Тобто для підтвердження країни походження транспортних засобів необхідно надати до митного оформлення один з документів про походження, про які йдеться у ст. 43 Митного кодексу України, або документ про походження товару, визначений міжнародними договорами про вільну торгівлю.

Водночас зазначаємо, що частинами восьмою та дев’ятою ст. 43 Митного кодексу передбачено, що у разі якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або органом доходів і зборів встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати органу доходів і зборів для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару додаткові відомості. Додатковими відомостями про країну походження товару є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару.

Тому до додаткових відомостей про походження транспортних засобів належать відомості, що містяться в ідентифікаційному номері, — VIN-код (Vehicle Identification Number), інформація про який зазначається у технічному паспорті на транспортний засіб та декларується у графі 31 митної декларації.

visnuk.com.ua

Свежие новости раздела