We are always
here to help

Получить консультацию

Щодо максимальних роздрібних цін виробників та імпортерів підакцизних товарів (продукції)

14.01.2022

Відповідно до пп. 14.1.106 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) максимальні роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.

Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» (п. 220.2 ст. 220 Кодексу).

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва (п. 220.11 ст. 220 Кодекс).

Згідно з п. 6 розд. ІІ Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, дані про встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби не раніше 15 та 01 числа місяця розміщуються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Інформація про максимальні роздрібні ціни виробників та імпортерів підакцизних товарів (продукції) розміщується на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України та знаходиться на сервісі «Інформація про максимальні роздрібні ціни виробників та імпортерів підакцизних товарів (продукції)».

mdoffice.com.ua

Свежие новости раздела