We are always
here to help

Получить консультацию

По вопросам начисления и уплаты в бюджет акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров 26.08.2014

26.08.2014
 Днями заступник начальника ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іван Іванович Башта провів сеанс телефонного зв’язку “гаряча лінія” з питань нарахування та сплати до бюджету акцизного податку із вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
З переліком опрацьованих та узагальнених питань та відповідей, що прозвучали під час сеансу “гаряча лінія” Ви можете ознайомитися нижче.
Чи виникають у підприємства податкові зобов’язання з акцизного податку у разі отримання авансової оплати за вироблені на митній території України підакцизні товари?
Відповідно до норм Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів, крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 Податкового кодексу України.
Згідно з визначенням, наведеним у підпункті 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України реалізація підакцизних товарів – це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини.
Отже, враховуючи зазначене, на дату отримання сум попередньої оплати (авансу) за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовим договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, що передбачає відвантаження підакцизних товарів (продукції), у тому числі з давальницької сировини, податкові зобов’язання у платника акцизного податку не виникають. Податкові зобов’язання з акцизного податку у такому випадку виникають на дату реалізації таких підакцизних товарів.
Як визначається дата виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку при передачі підакцизних товарів для власних виробничих потреб і на підставі яких документів?
Нормами Податкового кодексу України передбачено, що операції з реалізації підакцизних товарів з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам, є об’єктом оподаткування акцизним податком.
Згідно з пунктом 216.6 статті 216 Податкового кодексу України при використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів.
Нагадаю, що положеннями Закону України від 16 липня 1999 року №996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства. В той же час первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Первинні документи повинні мати обов’язкові реквізити: назва документа; дату і місце складання; назва підприємства, від імені якого складається документ; зміст і обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що мають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Тому, якщо виробник підакцизних товарів передає їх на власні виробничі потреби, то така передача проводиться на підставі первинного документа (накладної на внутрішнє переміщення) з підзвіту однієї матеріальної особи в підзвіт іншої. В кінці місяця виробник списує таку продукцію зі своїх працівників як використану та проводить записи на рахунках бухгалтерського обліку з списання товарів з одного рахунку на інший, тобто здійснює господарську операцію, за результатами якої змінюються активи даного підприємства.
Враховуючи зазначене, дата виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку за операціями з передачі підакцизних товарів для власних виробничих потреб визначається на підставі первинного документу, що засвідчує факт такої передачі, а декларування податкових зобов’язань з акцизного податку в декларації акцизного податку здійснюється за період, в якому відбулася така передача.
Яким чином виправити помилку в декларації акцизного податку за декілька попередніх періодів та які додатки при цьому необхідно подати?
Відповідно до положень статті 50 Податкового кодексу України у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Нагадаю, що Форму декларації акцизного податку і Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 року №1030.
У разі самостійного виявлення платником акцизного податку помилок (до початку його перевірки контролюючим органом), що містяться у раніше поданій декларації, такий суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок за формою декларації акцизного податку, в якій передбачається, в залежності від виду підакцизних товарів, декларування виправлених податкових зобов’язань у відповідних розділах А, Б, В та Г. Про належність такого розрахунку до уточнюючого робиться відповідна відмітка у графі 1 загальної частини декларації акцизного податку.
Разом з уточнюючою декларацією, незалежно від того, впливає зміст уточнень на підсумкову суму податкових зобов’язань чи ні, обов’язково надається розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 6 до декларації). У верхньому куті розрахунку зазначається інформація щодо належності його до окремого розділу уточнюючої декларації.
Форма розрахунку суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах передбачає зазначення фактично задекларованої у минулих звітних періодах суми податкового зобов’язання в розрізі конкретних видів підакцизних товарів і окремим рядком за аналогічним порядком визначаються виправлені суми податку, зазначені в уточнюючій декларації.
Також до уточнюючої декларації мають подаватись ті розділи, розрахунки та розшифровки, відповідно до яких платником акцизного податку складається уточнююча декларація.
У разі, якщо сталася помилка при заповненні додатків до декларації, яка не вплинула на правильність визначення показників декларації, виправити її найкраще шляхом подання уточнюючої декларації з відповідними додатками.
Отже, для виправлення помилки в декларації суб’єкт господарювання подає уточнюючий розрахунок за формою декларації, до якого подаються ті розділи, розрахунки та розшифровки, відповідно до яких платником акцизного податку складається уточнююча декларація.
Платник податку в одному уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з акцизного податку може виправити помилки лише однієї раніше поданої декларації.
У разі необхідності виправлення помилок, допущених у декількох податкових деклараціях, платнику акцизного податку необхідно подати уточнюючий розрахунок з відповідними додатками до кожної окремої декларації.
Куди подається заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку, якщо місце обліку виробника не співпадає з місцем розташування виробництва?
Відповідно до пункту 3 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів щомісяця подають територіальному органу Міністерства доходів і зборів попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, платіжний документ на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.
Згідно із пунктом 5 Положення на кожну марку наноситься, зокрема, індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції).
Крім того, статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
Отже, підприємства-виробники алкогольних напоїв і тютюнових виробів подають попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами територіальному органу Міністерства доходів і зборів за місцезнаходженням виробника такої продукції.
Чи підлягають маркуванню марками акцизного податку алкогольні напої вироблені в Україні та імпортовані з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць?
Відповідно до норм статті 226 Податкового кодексу України маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць не здійснюється.
Отже, вироблені в Україні або імпортовані алкогольні напої з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць маркуванню марками акцизного податку не підлягають.
Скажіть, чи потрібно в зв’язку з введенням в дію нових ставок акцизного податку переклеювати акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби, що перебувають в обігу?
Нормами пункту 226.9 статті 226 Податкового кодексу України та до пункту 20 вимог Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251, вважаються немаркованими алкогольні напої з марками, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.
Отже, алкогольні напої, вироблені до введення нових ставок акцизного податку та марковані акцизними марками, на яких суму акцизного податку за одиницю маркованої продукції зазначено відповідно до ставок акцизного податку, що діяли до введення нових ставок акцизного податку, перебувають в обігу до повної реалізації у межах строку придатності до споживання.
Чи повинна бути голограма на марках акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів?
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 188 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів» затверджено зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів» визначені розміри, кольори та реквізити марок акцизного податку.
При цьому слід зазначити, що нормами зазначених постанов Кабінету Міністрів України відображення голограми на марках акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів не передбачено.
Чи повинна дата виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів співпадати з датою випуску марок акцизного податку, та чи передбачена відповідальність за їх невідповідність?
Нормами статті 226 Податкового кодексу України кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, місяць і рік випуску марки.
Кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.
Разом з тим, згідно із пунктом 226.9 статті 226 Податкового кодексу та пунктом 20 вимог Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 , вважаються немаркованими алкогольні напої з марками, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.
Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.
Отже, період виробництва алкогольних напоїв, які підлягають маркуванню, повинен співпадати із місяцем і роком випуску марок акцизного податку на такі напої.
Також, період виробництва тютюнових виробів, які підлягають маркуванню, повинен співпадати із кварталом і роком випуску марок акцизного податку на такі вироби.
Водночас місяць і рік випуску марки та дата розливу алкогольної продукції повинні відповідати періоду дії відповідної ставки акцизного податку на таку продукцію.
Відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, несплату чи несвоєчасну сплату податку несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи відповідно до закону (пункт 228.9 статті 228 Податкового кодексу України).
Відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Разом з тим, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів
Статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі, зокрема, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку – 200 відсотків вартості товару, але не менше 8500 гривень.
Интес

Свежие новости раздела