We are always
here to help

Получить консультацию

Пам’ятка по заповненню розрахункового документа при передоплаті (доплаті) митних платежів

30.01.2014
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Пам’ятка по заповненню розрахункового документа при передоплаті (доплаті) митних платежів
(згідно з наказом Міндоходів України від 22.10.2013 N 609)
від 24 січня 2014 року
При передоплаті (доплаті) митних платежів поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється наступним чином

*

;350

;28734537

;передоплата (доплата) митних платежів

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 – службовий код (“*”);
2 – код виду сплати (“350”);
3 – друкується один з нижченаведених реквізитів:
а) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);
б) реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міндоходів і має відповідну відмітку у паспорті;
в) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів (завжди має 9 цифр);
у разі здійснення платником податків – юридичною особою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата;
4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу (сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту);
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.

Свежие новости раздела