We are always
here to help

Получить консультацию

Міндоходів надало рекомендації щодо оформлення документів в ході проведення перевірок дотримання законодавства з питань митної справи

24.01.2014
Міністерство доходів і зборів України
Наказ
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку оформлення документів у ході проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, а також реалізації їх матеріалів”
від 16.01.2014 N 23
З метою належної організації роботи із проведення документальних перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи Міндоходів наказом від 16.01.2014 N 23 затвердило Методичні рекомендації щодо порядку оформлення документів у ході проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, а також реалізації їх матеріалів, які є рекомендованими для застосування посадовими (службовими) особами органів доходів і зборів при організації та проведенні документальних перевірок щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи підприємствами.
  Відповідно до ст. 345 Митного кодексу документальна перевірка дотримання законодавства України з питань державної митної справи проводиться щодо:
  правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
  обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування;
  правильності класифікації згідно з УКТЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення;
  відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідності фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, зазначеній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі;
  законності переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території.
  Відповідальність за правильність оформлення документів при проведенні документальної перевірки несуть керівники уповноважених органів доходів і зборів, керівники структурних підрозділів та посадові особи, що здійснюють (очолюють) таку перевірку.

MDOffice

Свежие новости раздела